Reset Password

Algemene bepalingen & Privacy beleid

juni 13, 2024 by haider

Algemene bepalingen

Borg

De borg bedraagt € 200.- binnen 10 werkdagen ontvangt u deze terug op uw bank- of via de boekingsite. Bij gebreken behouden wij ons het recht voor deze met de borg te verrekenen. Als schade meer is dan de som van de borg, dan kan het zijn dat wij dit op u verhalen. Bij niet gemelde schade, die na vertrek door ons geconstateerd wordt, kan dit een reden zijn, dat wij de borg wat langer vasthouden, voor reparatie en een verdere inschatting van de kosten. Mocht u bij aankomst een schade aantreffen, dan vragen wij u dit direct te melden, zodat wij u er niet voor aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkheid

Voor letsel en of schade die tijdens het verblijf op ons terrein ontstaat, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor eventuele (geluids-)overlast, afkomstig van derden. Ook als faciliteiten op het terrein buiten gebruik gesteld moesten worden.

Tariefstelling en procedure van boeking

Voor onze tarieven is prijswijziging mogelijk; mocht er sprake zijn van een fout in ons boekingssysteem, en daardoor een afwijkende prijsstelling, dan is deze niet bindend.

Het is niet toegestaan om, zonder onze schriftelijke toestemming, commerciële activiteiten in een van onze huizen te laten plaatsvinden.

Reservering

 • Uw reservering is definitief zodra u 30 % van het totale bedrag hebt overgemaakt. 4 weken vóór uw komst moet het resterende bedrag ook zijn overgemaakt.
 • Bij boekingen die minder dan 4 weken van te voren geschieden, moet uiteraard het hele bedrag ineens worden overgemaakt.

Annuleringen

Een annulerings- en/of reisverzekering dient u zelf af te sluiten.

Onze annuleringsregels zijn:

 •  Annulering meer dan 12 maanden voor aankomst, 10% van het totale bedrag.
 • Annulering binnen 6 tot 12 maanden voor aankomst, 30% van het totale bedrag.
 • Annulering binnen 4 tot 6 maanden voor aankomst, 70% van het totale bedrag.
 •  Annulering binnen 2 tot 4 maanden voor aankomst, 80% van het totale bedrag.
 • Annulering binnen 2 maanden voor aankomst, 100% van het totale bedrag.
 • Annulering op of na de dag van aankomst, 100% van het totale bedrag

Aankomst en vertrek

Aankomsttijd op de dag van uw verblijf: tussen 16.00 en 18.00 uur.

Wij zorgen ervoor dat u ontvangen wordt bij uw gehuurde accommodatie, en wegwijs gemaakt wordt.

Wanneer u bij een weekend arrangement op de zondag vertrekt is de uitchecktijd rond 16:00 uur. Op alle andere dagen van vertrek is de uiterste tijd hiervoor 10.00 uur ’s morgens. Het inleveren van de sleutel(s) kan persoonlijk aan ons, maar, mochten wij er niet zijn, kunnen ze ook in de brievenbus van het Scholtenhuis worden gegooid.

Bij voortijdig vertrek of verlate aankomst kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van een deel van het bedrag.

Huurovereenkomst

De persoon op wiens naam de accommodatie is gehuurd, is de hoofdhuurder, en als zodanig ook aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door een van zijn of haar gezelschap dat de ruimte gebruikt.

De huurovereenkomst is persoonlijk, en kan niet worden overgedragen aan iemand anders.

Huisdieren

Naast wat hierboven al staat over de regels die gelden voor meegenomen huisdieren, nog het volgende: een kat of hond die u – na overleg met ons – mee wilt nemen kost per tweedaags-verblijf € 25,00, per week € 40,00. Voor het gebruik van het hondenverblijf zullen we € 10.00 aan extra kosten rekenen.

Privacy beleid

Landgoed Vriezenhuis, gesitueerd aan de Wooldseweg 119 te Winterswijk-Woold is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.vriezenhuis.nl, Wooldseweg 119 7108 AA Winterswijk-Woold, tel. (+31)0543-517177

René Grevers is functionaris gegevensbescherming van Landgoed Vriezenhuis. Hij is te bereiken via info@vriezenhuis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Landgoed Vriezenhuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers/ van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zin bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vriezenhuis.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens.

Landgoed Vriezenhuis verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het afhandelen van boekingen en reserveringen
 • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U  te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Landgoed Vriezenhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij gebruiken uw gegevens alleen noodzakelijk voor boekingen/reserveringen en voor het opstellen van mail en nieuwsbrief communicatie. We bewaren deze gegevens meerdere jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Landgoed Vriezenhuis verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Landgoed Vriezenhuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of  bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@erve-wisselink.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Landgoed Vriezenhuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Landgoed Vriezenhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vriezenhuis.nl